ALEXANDRE GRIMAL

Nascut al 1943, s´inicia a les arts a l´Escola d´Arts i Oficis i a l´Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona.

1963 Des de la primera mostra que participà , dintre del Certamen Nacional de Pintura de Mataró, ha mantingut una dinàmica activitat entorn la creació de l´obra artística.

1980 Al voltant de aquest any, abandona temporalment la pràctica artística per fer una incursió en la docència i se sent atret pel Simbolisme i la Proporció Àuria. L´estudi profund que realitza d´aquesta, dóna com a fruit, a l´any 1985, una producció artística fonamentada en la Divina Proporció.

1986 Des fa més de vint anys, forma part d´un equip d´investigació de l´art rupestre prehistòric de la vessant mediterrània. Ha fet notables aportacions per el coneixement de l´imatge prehistòrica, ja sigui en els aspectes tècnics de realització, com en els referents al tractament de la forma. Ha dut a terme centenars de dibuixos-calcs de les pintures rupestres aplicant les últimes tècniques en aquest procés, i ha estat el descobridor de més de vint estacions amb art prehistòric repartides per diferents Comunitats.

És coautor de més de mitja dotzena de llibres, entre els que cal destacar:

Las pinturas rupestres de la Cueva de la Vieja, Ayuntamiento de Alpera y Diputación de Albacete, 1990.

Els pintors prehistòrics de Vandellòs, Ajuntament de Vandellòs-Hospitalet de l´Infant.

El arte rupestre prehistórico de la cuenca del río Taibilla (Albacete y Murcia): nuevos planteamientos para el estudio del Arte levantino, Barcelona, 1996.

L´Art rupestre. Un art que no es pot veure als museus, Cambra de la Propietat de Reus, 1999.

Introducción al Arte levantino a través de una estación singular: la Cueva de la Vieja (Alpera, Albacete), Asociación Cultural "Malecón" de Alpera, 1999.

L´art rupestre prehistòric de Rasquera. Iconografia de les cabres en l´Art llevantí, Grup Cultural Rasquerà, 2003.

Compta, així mateix, amb mig centenar d´articles referits a aquesta temàtica: "Observaciones sobre las técnicas pictòricas del Mas d´en Carles y la Cova de les Creus (Montblanc-Tarragona)", 1988; "Sobre la figura de tipo levantino en la Cueva del Tendo, Moleta de Cartagena (Montsià-Tarragona)", 1989; "Consideracions tècniques pictòriques de la pintura rupestre i la seva relació amb la cronologia", 1992; "El Arte levantino o el ´trasiego´cronológico de un arte prehistórico", 1995; "Els graffiti: una expressió humana eterna", 1999; "Las artes parietales postpaleolíticas en el sector este peninsular: estado de la cuestión", 2001; "La pintura rupestre de Les Borges Blanques. Art Prehistòric i art contemporàni", 2006.

Ha realitzat una quantitat ressenyable d´obra pictòrica amb referències a la pintura prehistòrica incorporant aspectes de la nostre cultura, com la Proporció Àuria, i exposicions-muntatges en les que s´intenta reflectir la inaccessibilitat de l´art parietal prehistòric. Compta, també, amb alguna incursió en el món de la tercera dimensió, l´escultura.

En les darreres actuacions proposa un diàleg pintor-investigador amb l´espectador mitjançant sistemes més actuals com l´internet.

En summa, mercès al coneixement vers els orígens de l´art li és possible realitzar una introspecció personal en les essències de l´art pictòric i un repàs per la Història de l´Art. Això li permet afirmar que l´expressió plàstica és atemporal i que formes i modes de fer primigenis hi són presents en l´art modern ; per exemple, un moviment artístic, com ara l´Expressionisme Abstracte –o Informalisme- estaria perfectament enunciat en la mil.lenària pintura rupestre.

                

                Tornar a l´inici