CONCHA  IBAÑEZ

                                                       

        
         El paisatge no existeix pas a la Natura, sinó és la ment humana el que sap construir-lo.

   La més gran de les dificultats és saber eliminar entre tots els elements que es poden posar de manera que aquells que no hi siguin s´hi trobin.

   Mai no és qüestió de representar, sinó de sentir i transmetre les pròpies emocions de manera que en provoquin d´altres. 
   És un que aplega molts d´altres,de la mateixa manera que aquells que en principi semblen més allunyats siguin propers.

   Concha Ibañez és una paisatgista perquè desitja entendre la humanitat en el seu conjunt, Podria representar altres aspectes de la
   vida col.lectiva, peró en la visió anímica de diversos paisatges aconsegueix expressar la seva voluntat solidària. Castella, Andalusia,
   Canàries, Estats Units, Cuba i, primordialment, Catalunya i les Illes són per a ella fites de l´esperit més que llocs geogràfics.
   Observa, sent i sintetiza al màxim -és diria que abstrau dins de la figuració- perqué la força de la bellesa obri camins que portin
   al concepte de concòrdia.

   És aquesta la seva manera natural de projectar-se com a artista, ja que Concha Ibañez actua i pinta amb tota naturalitat.
   El seu discurs mai no ès dels que es volen imposar per la contundència d´uns arguments silogístics, sinó que flueix de la manera més
   planera possible. Supera les barreres de la representació de tot el que pot atraures a la imaginació i aconsegueix que les normes
   del seny siguin fresques, vives i atractives. Domina els seus temes i fa que s´ofereixin, oberts i proguessius, a una contemplació 
   que genera noves maneres de sentir.

   Disposa d´una gran riquesa espiritual que mai no para de créixer i que ella, generosa, fa fructificar en bons sentiments col.lectius.
   Evoluciona amb voluntat de perfecció, i en la senzillesa de plantejaments que hi ha en els seus quadres s´hi troba sempre l´exigència
   d´anar més enllà d´una manera compartida. És un desig que s´ha d´acomplir en totes les manifestacions humanes i artístiques.
   

 

                       e-mail:pintorsbarrigotic60@yahoo.es

                      Curriculum

                      Pinacoteca

                      Tornar a l´inici