CARME RIERA DOMÈNECH

                     Carme Riera va néixer a Barcelona, on va estudiar a
                        l´Escola d´Arts Aplicades i Oficis Artístics (Llotja) i a
                     l´Escola de Disseny Tèxtil. A més d´estudiar Teoria de
                      l´Art a la Universitat de Barcelona i de seguir diversos
                     cursos d´art i d´idiomes a França, Anglaterra i Alemanya.
 
                     Ha fet més de cinquanta exposicions individuals i més
                     d´un centenar d´exposicions, tant a Espanya com a altres
                     països d´Europa, a Estats Units i al Japó.
 
                     En la seva obra, ha utlitzat una gran varietat de materials
                     i tècniques: pintura, escultura, collage, fotografia i foto-
                     composició. La seva formació professional sorgeix espe-
                     cialment del disseny tèxtil, que marca clarament la seva
                     obra. La seva exploració de materials, l´ha duta fins i tot
                     a elaborar paper pel seu propi ús i, més recentment, a
                     manipular l´estany, imprimint un toc molt personal a les
                     seves barreges. Sempre a la recerca de les possibilitats
                     que ofereixen els signes i les paraules, l´artista ha creat
                     diversoa llibres-objectes de Poesia Visual, participant en
                     performances i col.laborant amb poetes i escriptors per
                     il.lustrar els seus llibres i revistes.

            e-mail: carmerierapintora@yahoo.es   

             Exposicions

          Pinacoteca

         Tornar a l´inici